İspanyolca tanışma, kendini tanıtma

İspanyolca tanışma kendini tanıtma

İspanyolca Tanışma – Presentacion

Kendini tanıtma – Presentandose uno mismo

Türkçe – İspanyolca (Telaffuz)

Adın(ız) nedir ? – Como te llamas ? / como se llama? (komo te yamas / komo se yyama)

Benim adım … – Me llamo… (me yyamo…)

Soyadım… – Mi apellido es… (mi apellido es…)

Türküm – Soy turco (soy turko)

(İstanbul)luyum – Soy de Estambul. (soy de Estambul)

Kaç yaşındasınız ? – Cuantos anos tiene ? (kuantos anyos tiyene)

… yaşındayım – Tengo … anos. (tengo … anyos)

Mesleğiniz nedir ? / Ne iş yapıyorsunuz ? – A que se dedica? Cual es su profesion ? (a ke se dedika kual es su profesiyon)

Ben (öğrenciyim, doktorum, öğretmenim, işçiyim…) – Soy (estudiante, médico, profesor, obrero…) (soy (estudiyante, mediko, profesor, obrero))

(İstanbul)’da oturuyorum. – Vivo en (Estambul) (bibo en (Estambul))

Evli misin(iz) – Estas (Esta) casado(erkek) / casada(kız) (estas (esta) kasado / kasada)

Bekarım / Evliyim – Estoy soltero / casado (erkek) – Estoy soltera / casada(kız) (estoy soltero / kasado – estoy soltera /kasada)

Sizi tanıştırabilir miyim ? – Le presento a … (le presento a …)

Bu … – Esta (esta …)

– eşim (erkek) – mi marido (mi marido)

– eşim (kadın) – mi mujer (mi mukher)

– arkadaşım (genel) – mi amigo (erkek) (mi amigo)

– mi amiga (kız) (mi amiga)

İspanyolcada kelimelerin dişil ve eril olarak ayrılması nedeniyle erkek arkadaş için “amigo” kız arkadaş için ise “amiga” sözcükleri kullanılır. Eğer “novio” veya “novia” kelimeleri kullanılırsa, sevgili anlamına gelir.

Memnun oldum – Encantado / Encantado de conocerle (enkantado / enkantada de konoserle)

Ben de memnun oldum. – Encantado / Encantada de conocerle también. (enkantado / enkantada de konoserle tambiyen)

Nerelisiniz ? – De donde viene usted ? / De donde es usted ? (de donde biyene usted / de donde es usted)

– Türkiye . – Turquia (Turkiya)

– İspanya . – Espana (Espanya)

– İsviçre . – Suiza (Suisa)

Çocukların(ız) var mı ? – Tienes (tiene) hijos * (tiyenes (tiyene) ikhos)

Yazar Hakkında

Benzer yazılar