Başlangıç Seviye İspanyolca, Kişisel Bilgiler, Datos personales

İspanyolcayı basit kılan özelliklerden biri aslında okunuşu açısından Türkçeye benzemesidir. İspanyolcada kelimeler yazıldığı gibi okunur yalnızca bazı istisnai durumlarda Türkçeden farklı biçimde telaffuz edilir. Aşağıdaki çok sık kullanılan soruların okunuşları parantez içinde belirtilmiştir. 

De donde eres? – Nerelisin?

Soy turco – Türküm. (soy turko)

Como te llamas? – İsmin ne? (como te yamas)

Me llamo Ana Lopez. – İsmim Ana Lopez. (me yamo Ana Lopez)

Estas casado? – Evli misin? (estas kasado)

Si, estoy casado- Evet evliyim. (si, estoy kasado)

Estoy soltero – Bekarım. (estoy soltero)

Cuantos años tienes? – Kaç yaşındasın? (kuantos anyos tienes)

Tengo 29 años. – Yirmi dokuz yaşındayım (tengo veinte y nueve anyos)

Donde vives? – Nerede yaşıyorsun? (donde vives)

Vivo en İzmir – İzmir’de yaşıyorum (vivo en izmir)

Cual es tu numero de telefono? – Telefon numaran ne? (kual es tu numero de telefono)

Mi numero de telefono es ……. – Telefon numaram ……. (mi numero de telefono es)

Cual es tu profesion? – Mesleğin ne? (kual es tu profesion)

Soy profesor – Öğretmenim (soy profesor)

Soy editora – Editörüm (soy editora)

 

 

nacionalidad uyruk nasionalidad
Nombre İsim Nombre
Apellido Soyisim Apeyido
Edad Yaş Edad
Fecha de nacimiento Doğum tarihi Feça de nasimiento
Estado civil Medeni durumu Estado sivil
Soltero/casado Bekar/evli Soltero/kasado
Lugar de nacimiento Doğum yeri Lugar de nasimiento
Direccion Adres Direksiyon
Profesion Meslek Profesion

Yazar Hakkında

Benzer yazılar