Alfabe

İspanyolca alfabesinde toplam 29 harf bulunmaktadır. Bazı istisnalar hariç Türkçedeki gibi her harf yazıldığı gibi okunur. Toplam 5 tane sesli harf vardır. Bunlar a,e,i,o,u ‘dur. Tüm harfleri aşağıdaki listede okunuşlarıyla birlikte görebilirsiniz. Bu harfler bazı hecelerde farklı da okunabilir. “w” harfi tek başına okunması haricinde hiçbir zaman “uve duble” olarak okunmaz. Aynı şekilde “y” harfi de hiçbir zaman “i greiga” şeklinde okunmaz. “y” harfi yalnız olarak kullanılırsa “i” şeklide telaffuz edilir ve anlamı Türkçede “ve” bağlacıdır. 

Bu detayları önümüzdeki derslerde daha ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz. 

Büyük Harfler Küçük Harfler Türkçe Telaffuz
A a a
B b be
C c se
CH ch çe
D d de
E e e
F f efe
G g he (gırtlaktan)
H h açe
I i i
J j hota (gırtlaktan)
K k ka
L l ele
Ll ll eye
M m eme
N n ene
Ñ ñ enye
O o o
P p pe
Q q ku
R r ere
S s ese
T t te
U u u
V v uve
W w uve doble
X x ekis
Y y i griega
Z z seta

Yazar Hakkında

Benzer yazılar